สิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการจากเว็บของคุณ

เมื่อต้องการใช้บริการรับทำเว็บไซต์ เจ้าของธุรกิจหลายคนมักจะมุ่งเน้นให้มีการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบที่ตนเองชอบ โดยลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำเว็บไซต์คือการทำเว็บที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าใช้งานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด Continue reading “สิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการจากเว็บของคุณ”